Fijn dat je deze site bezoekt. Hier vind je info over onze afdeling, over komende activiteiten, foto’s en nog meer.

KWB, Kristelijke Werknemers Beweging, is een vereniging voor en door gezinnen. Mannen, vrouwen en kinderen zijn bij ons welkom.

Onze afdeling bestaat momenteel uit een 160-tal leden waarvan 27 bestuursleden of de vroegere “wijkmeesters”.

Iedere eerste maandag van de maand is het bestuursvergadering om 19u30’. Uitgezonderd juli en augustus.

Ieder maand ontvangen de leden het ledenblad RAAK en daarbij een plaatselijke nieuwsbrief “Het Zolders raakske”  met info over de plaatselijke werking, van voorbije en komende activiteiten.

Op de kwb-vergadering wordt er steevast een thema behandeld waarop alle leden welkom zijn. Welk thema aan bod komt, wordt vermeld de maand voordien gemeld in "Het Zolders raakske".

Bij kwb-Zolder zijn we met 5 personen in het dagelijks bestuur,  Albert, Herman, Roger, Walter en Rik.

Mocht je interesse hebben om deze groep te versterken, altijd welkom !! Vul dan hieronder je naam in en verstuur.

Als DB (of als vriendengroep) vergaderen we maandelijks, om beurt en aan huis. Om de kwb vergaderingen voor te bereiden. Om regelingen en afspraken te maken over komende activiteiten. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de bestuursleden die op de maandelijkse kwb vergadering aanwezig zijn.

Iedere keer zijn we met +/- 20 bestuursleden op de maandelijkse vergadering.

Wil je meer weten over kwb, surf dan naar: www.kwb.be , nationaal.